банер
ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА

РАДНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЉАК
-
ПЕТАК

7 - 15 ЧАСОВА


cobiss

УЗАЈАМНИ КАТАЛОГ

X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.

ПРЕДСТОЈЕЋИ ДОГАЂАЈИ

КОНКУРС
Затвори

Конкурс

Наше драге колеге из Ћуприје су расписале следећи конкурс:
КОНКУРС - ВИШИ КЊИЖНИЧАР
Затвори

Конкурс - Виши књижничар

Виши књижничар
Оглас важи од: 30.6.2021.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12223 Голубац, Цара Лазара 1

Виши књижничар

Опис послова радног места: учешће у набавци, одабиру и провери библиотечке грађе; библиографска и садржинска обрада библиотечке грађе; учешће у формирању и одржавању информационо-рефералних инструмената; организација, систематска и делимична ревизија фондова; спровођење мера одговарајуће заштите фондова; конзервација и рестаурација библиотечке грађе; прикупљање и обрада статистичких података и извештаја и израда статистичких прегледа; учешће у библиографској и садржинској обради грађе, прикупљање, евидентирање и обрада документационе грађе; анкетирање, обрада података и извештаја, аналитичка и статистичка обрада; учешће у откупу, претплати, размени и обради грађе; прикупљање података за рефералне и друге базе података; упис програма, уношење исправки, контрола готових информација и израда информативних публикација, рад с корисницима; контролише рад спољних сарадника везано за Фолклорни ансамбл који послује у оквиру библиотеке (кореограф); организује наступе Фолклорног ансамбла, гостовања других КУД-ова на манифестацијама чији је организатор библиотека и врши пријем гостију; врши и друге послове по налогу управника.

УСЛОВИ: виша стручна спрема, ВИ степен свих струка; положен стручни испит за вишег књижничара; најмање једна година радног искуства; познавање рада на рачунару; услови за заснивање радног односа предвиђени члановима 24 и 26 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020). Критеријуми за оцењивање у изборном поступку: године радног стажа, радно искуство на пословима библиотечког вишег књижничара, положен стручни испит за вишег књижничара, познавање и употреба опреме Цобисс3 програма (преузимање записа и фонда и Каталогизација), искуство у обради библиотечког фонда, искуство у организацији и вођењу КУД-а, познавање рада на рачунару и мишљење комисије о знањима и вештинама кандидата. Проверу знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних с обзиром на описано радно место, извршиће конкурсна комисија увидом у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Општи услови за оглашено радно место: пријава на конкурс може се поднети на адресу Народна библиотека „Вељко Дугошевић”, Цара Лазара 1, 12223 Голубац са назнаком: „За јавни конкурс“. Рок за пријављивање и подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу становања, контакт телефон, податке о стеченом образовању, назнаку за које радно место учесник конкурише, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је учесник радио до подношења пријаве на конкурс, уколико је имао радног искуства. У пријави могу бити наведени и подаци о евентуалном стручном усавршавању учесника и подаци о посебним областима знања. Уз пријаву на конкурс учесник доставља и следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми за радно место на које конкурише, доказ о радном искуству, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уверење да против кандидата није покретнута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван казном затвора дуже од 6 месеци (не старије од 6 месеци) и лекарско уверење о општој здравственој способности. Време и место провере оспособљености, знања и вештина кандидата биће одређени накнадно, након истека рока за подношење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештавани телефоном или на други погодан начин. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Живановић Илић, в. д. управника Народне библиотеке „Вељко Дугошевић” Голубац, контакт телефон: 012/678-136 и 062/310-003. Овај оглас објављује се у публикацији „Послови”, на огласној табли Народне библиотеке „Вељко Дугошевић” Голубац и на веб-страници Народне библиотеке „Вељко Дугошевић” Голубац: www.bibliotekagolubac.rs.

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА
Затвори

Пријем нових чланова

Фолклорни ансамбл Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац врши упис нових чланова. Пробе се одржавају у сали биоскопа у Голупцу, уторком и четвртком од 17:30 часова. Постаните део традиције и чувари народних обичаја.

ПРЕТХОДНИ ДОГАЂАЈИ

НОВИ НАСЛОВИ

Затвори

Мирјана Бобић Мојсиловић – Господин погрешни

Господин Погрешни Мирјане Бобић Мојсиловић роман је о сликару, нарцису, љубавницама, о сликама, уметности, чудном пријатељству. О себичности. О страху од љубави, страху од везивања и страху од смрти. Слике нагих жена на изложби у Београду отварају ризницу прича о еросу и танатосу, о промашеним љубавима и једном успешном и усамљеном животу уметника који је волео своја дела више од својих муза.

Затвори

Клара Усон – Храброст

Успешна директорка банкарске филијале којој је посао увек важнији од породице.

Млади војник који је одлучио да напусти војну каријеру како би се сасвим посветио мирној револуцији против шпанске монархије 1930. године.

Свештеник фанатик који покрштава Србе у концентрационом логору Јасеновац током Другог светског рата...

Сви они се налазе у ситуацијама у којима морају да ризикују и тестирају своју храброст зарад онога што је за њих највећа вредност: новац, револуција, вера.

Догађаји из језиве прошлости и превртљиве садашњости преплићу се на запрепашћење читалаца у овом интригантном роману о сложености људске природе и њеној противречности. Клара Усон је један од најинтересантнијих и најоригиналнијих гласова савремене европске прозе, а њена прича инспирисана историјским догађајима држати ће вас у неизвесности до краја.

Затвори

Лусинда Рајли – Месечева сестра

Месечева сестра вас води кроз величанствене шкотске висове и циганске пећине Гранаде непосредно пред Шпански грађански рат, док преплиће приче две жене које трагају за својом судбином, ризикујући да изгубе прилику за љубав.

Тиги Д’Аплијез проводи дане уживајући у изворној лепоти шкотских висова и бавећи се послом који воли – у прихватилишту за јелене. Али прихватилиште је морало да буде затворено па јој је понуђен посао консултанта за дивље животиње на огромном и изолованом имању неухватљивог лорда који има проблема, Чарлија Кеинарда. Није ни слутила да ће јој тај премештај неповратно променити будућност, и довести је у ситуацију да се суочи са својом прошлошћу.

На имању упознаје Чилија, Циганина који је побегао из Шпаније седамдесет година раније. Он јој открива да она поседује шесто чуло, које је наследила од својих преткиња, и да је давно проречено да ће он бити тај који ће је послати кући...

Године 1912, у сиромашној циганској заједници ван градских зидина Гранаде, родила се Лусија Амаја Албајсин. Било јој је суђено да постане највећа фламенко играчица своје генерације. Док се сенка грађанског рата надвија над Шпанијом, остатак њене породице је погодила трагедија. Пошто се налазе у Мадриду, Лусија и њена плесна трупа присиљени су да беже и спасу голи живот. На том путу прелазе океан и стижу у Њујорк, давнашњи Лусијин сан. Међутим, да би следила свој сан, она мора да изабере између страсти према каријери и љубави према човеку свог живота.

Затвори

Коломбани Летисија – Плетеница

Три жене, три живота, три континента. Иста жеђ за слободом.

Индија. Смита је припада касти недодирљивих. Она машта да се њена ћерка издигне из беде и похађа школу.

Сицилија.Ђулија ради у очевој радионици. Кад он доживи саобраћајну несрећу, она открива да је породична фирма пропала.

Канада. Сара, угледна адвокатица, треба да буде унапређена у партнера у канцеларији, али сазнаје да је тешко болесна.

Смита, Ђулија и Сара, које и не знају да их повезује оно најличније што имају, не прихватају судбину која им је намењена и одлучују да се боре. Њихове приче одишу хуманошћу и плету животе испуњене надом и солидарношћу.

Затвори

Кетрин Макдермот – Сродне душе

Љубав, уметност и ледене катакомбе велеграда.

Тереза бежи из Америке од свог насилног дечка Алекса у Париз да би се посветила уметничкој каријери о којој је сањала. Сама и веома суздржана у контакту с мушкарцима, она постепено стиче круг пријатеља и почиње да се уклапа у ново окружење. Преко дана туристе води по музејима и упознаје их са уметничким делима, а када није на послу, слика у дворишту хотела где је одсела.

Згодни, саосећајни и храбри млади Француз Серж, који ради на рецепцији хотела, полако осваја њено поверење. Очаран лепом Терезом још при првом сусрету, помаже јој на сваком кораку, упознаје је са чарима Париза и обећава да ће је заштитити од Алекса ако се овај појави. И сам наклоњен уметности он жени која му је прирасла срцу открива читав скривени уметнички свет овог велеграда.

Тереза схвата да се полако заљубљује у младог Француза, који је по свему њена сродна душа, међутим, Алекс јој улази у траг. Идила се претвара у кошмар, који ће свој врхунац имати у катакомбама испод града светлости. Љубавни роман испуњен уметношћу, напет као трилер, до самог краја држи вас у неизвесности.

Затвори

Ед Макдоналд – Црно крило

Прва књига из серијала Вранино обележје.

Наду, разум, људскост: Јад их је све однео.

Капетан Галхароу се помирио с тим да ће до краја живота јурити дезертере, избегавати створења која вребају у Јаду, слушати тужно завијање расцепљеног неба и пијанчити док се не обезнани. Међутим, тетоважа вране на његовој руци оживљава га и шаље на опасан задатак. Једна Ткаља фозгенске светлости открила је недоследности у Реду етерских инжењера због којих је будућност Домета угрожена. Само она може да протумачи древне формуле што крију тајну јединог оружја које може уништити Дубоке краљеве. Доџарско краљевство се поново дигло на ноге и хорде осакаћених ратника спремају напад на валенградске зидине...

Роман Црно крило Еда Макдоналда јесте мрачна фантазија о одбројаним данима једног народа. Људи се удружују с врачевима, боре против чаробњака, као и против издајника у сопственим редовима. Необична створења таме им повремено помажу, али та помоћ има високу цену. Упркос томе, главни јунак покушава да се искупи за давне грешке иако је свестан да је вероватно прекасно за све. Врана шири црна крила већ на првој страници и увлачи читаоца у нестваран свет враџбина, борби и похлепе, али и изузетне лепоте, тананости и храбрости, свет којем је немогуће одолети.

Затвори

Аманда Квик – Девојка с тајном

Неприкосновена краљица историјске романсе Аманда Квик враћа читаоце у време када су гламур и завођење крили тајне и грех.

Затвори

Џорџо Мојес – Заувек мој драги

Наставак бестселера Док нисам срела тебе и После тебе.

Увек једном ногом на неком другом месту. Никада заиста срећна. Где год да си, она једна половина дозива другу.

Луиза Кларк зна много тога... Зна колико је километара дели од Сема, њене љубави која је остала у Лондону. Зна да је Леонард Гопник, њен послодавац, сјајна особа, али и да његова прелепа жена Агнес крије тајну. Као њена асистенткиња, Лу зна да мора да удовољи свим њеним хировима и силним променама расположења и извуче највише што може из тог гламурозног света који је толико далеко од оног који је оставила за собом.

Ипак, не зна да ће упознати мушкарца који ће унети још више немира у њен живот пун неизвесности. Јер он је невероватно подсећа на некога ко јој је у прошлости сломио срце. А када се коцкице сложе, мораће да се запита: Ко сам ја? И како да послушам срце које живи на два места?

Затвори

Тереза Ревај – Живот је кратак као сан

Рим, 1936. године. Алиса Клифорд, дописница Њујорк хералд трибјуна, сведочи Мусолинијевом тријумфалном повратку у Рим по освајању Абисиније. Упушта се у везу са Дон Умбертом Лудовичијем, дипломатом блиским фашистичкој власти и ожењеним породичним човеком, али жеђ за слободом не допушта јој да подлегне зову диктатуре.

Док открива завере о којима се шушка по ходницима Ватикана и окрвављеним улицама Берлина, привлачност коју осећа ка немачком новинару проблематичне прошлости извлачи на површину давно заборављене болне успомене. Иако се ова авантуристкиња никада не одриче својих модерних схватања, свака слобода има своју цену. Докле ће моћи да остане верна себи?

Од римских палата до александријског Корниша, од планина Етиопије до равница Кастиље, Тереза Ревај нам нуди незабораван портрет жене за коју је живот кратак као сан.

Затвори

Стивен Кинг – Успаване Лепотице

САМО СЕ УСУДИТЕ ДА ИХ ПРОБУДИТЕ...

У будућности која је толико стварна и блиска, да може бити чак и садашњост, нешто се чудно дешава женама широм света. Падају као жртве успављујућег вируса, који их обавија опном од газе, сличном чаури. Ако се пробуде, ако неко исцепа газу, оне побесне.
Вирус се шири женским затвором у Дулингу, градићу у Западној Вирџинији. Погађа све затворенице изузев једне: загонетне Иви, која као да је имуна на благослов или клетву ове болести. Да ли је Иви само нека медицинска аномалија коју треба изучавати или је заправо демон кога треба убити?
Вођени прималним инстинктима, напуштени мушкарци окрећу се једни против других, док се градски шериф Лила Норкрос бори да остане будна и реши мистерију.
Али време пролази. Жене из Дулинга само што нису отвориле очи у сасвим новом свету...

Затвори

Аријел Ложон – Романова

Ако вам кажем шта се десило те ноћи у Јекатеринбургу, мораћу да расплетем памћење – сва његова замршена клупка – и спустим вам га на длан. Биће то и дар и проклетство. Признање које ми можда никада нећете опростити. Јесте ли спремни на то? Можете ли да примите на длан ову истину и не здробите је као сви остали? Али и ви сте се, као и многи други током година, сигурно питали:
Јесам ли ја заиста Анастасија Романова? Вољена кћерка? Обожавана икона? Руска велика кнегиња?
Или сам преварант? Варалица? Лажов? Крадљивица туђег наслеђа?
На вама је да одлучите, наравно. Небројени су већ изрекли своју пресуду. Сада је на вас ред.

Затвори

Џози Силвер – Једног дана у децембру

Двоје људи. Десет прилика. Једна незаборавна љубавна прича.

Лори је прилично сигурна да љубав на први поглед постоји само у филмовима. Али онда, једног снежног децембарског дана, кроз замагљен прозор аутобуса угледа човека за ког истог тренутка зна да је онај прави. Погледи им се срећу, наступа тренутак чисте магије… а онда је аутобус одвози даље.
Убеђена да им је суђено да се опет сретну, она га целе године узалуд тражи на улицама, по аутобуским стајалиштима и кафићима. И баш када се помирила са тим да га више никада неће видети, њена најбоља другарица упознаје је са својим новим момком Џеком. Лори не може да верује својим очима: то је он, мушкарац за којим је месецима чезнула.
Сломљеног срца, одлучује да заборави и њега и онај чаробни први сусрет, и настави даље са својим животом. Али законе љубави понекад је тешко схватити, а судбина прати необјашњиве смернице да би нас довела до срећног краја.

Затвори

Робин Шарма – Будни у пет

Пре двадесет година, легендарни стручњак за лидерство и елитни перформанс Робин Шарма представио је концепт Будни у пет (и ваш је читав свет), заснован на револуционарној јутарњој рутини која је помогла његовим клијентима да повећају продуктивност, побољшају здравствено стање и сачувају смиреност у овом нашем превише компликованом свету.
Након четири године преданог рада на рукопису, пред вама је књига која ће вам изменити живот и која ће вам открити да је навика устајања рано ујутру многима помогла да остваре изванредне резултате и истовремено буду срећни и испуњени, и осећају се корисније.
Кроз чаробну и забавну причу о томе како два незнанца у невољи упознају ексцентричног тајкуна који им постаје тајни ментор, ова књига откриће вам:

    - Како изванредни генији, пословни титани и најмудрији људи на свету почињу јутро да би постигли изванредна достигнућа.
    - Мало познату формулу коју можете да употребите да бисте се пробудили инспирисани, фокусирани и преплављени жељом да извучете највише што можете из тог дана.
    - Детаљан метод којим ћете сачувати најмирније сате пре изласка сунца да бисте имали времена да вежбате, ресетујете се и радите на личном развоју.
    - Вежбе засноване на неуронауци које ће вам доказано помоћи да устанете лако док многи други спавају: добићете драгоцено време да размишљате и изразите своју креативност, али и да започнете дан мирно уместо да јурите.
    - Инсајдерску тактику којом ћете одбранити таленте, вештине и снове од дигиталних ометања и других врста одвлачења пажње, како бисте уживали у богатству, учинку и величанственом утицају на свет.

КОНТАКТ

Телефон: 012/678-136

Цара Лазара 1, Голубац, РС

Електронска пошта: biblioteka.golubac@gmail.com

НБС Општина Голубац
Иди на врх