baner
POČETNA STRANA GALERIJA

RADNO VREME

PONEDELjAK
-
PETAK

7 - 15 ČASOVA


cobiss

UZAJAMNI KATALOG

X

Pitajte bibliotekara

Ukoliko imate neko pitanje, pošaljite poruku.

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

KONKURS
Zatvori

Konkurs

Naše drage kolege iz Ćuprije su raspisale sledeći konkurs:
KONKURS - VIŠI KNjIŽNIČAR
Zatvori

Konkurs - Viši knjižničar

Viši knjižničar
Oglas važi od: 30.6.2021.

NARODNA BIBLIOTEKA
„VELjKO DUGOŠEVIĆ“
12223 Golubac, Cara Lazara 1

Viši knjižničar

Opis poslova radnog mesta: učešće u nabavci, odabiru i proveri bibliotečke građe; bibliografska i sadržinska obrada bibliotečke građe; učešće u formiranju i održavanju informaciono-referalnih instrumenata; organizacija, sistematska i delimična revizija fondova; sprovođenje mera odgovarajuće zaštite fondova; konzervacija i restauracija bibliotečke građe; prikupljanje i obrada statističkih podataka i izveštaja i izrada statističkih pregleda; učešće u bibliografskoj i sadržinskoj obradi građe, prikupljanje, evidentiranje i obrada dokumentacione građe; anketiranje, obrada podataka i izveštaja, analitička i statistička obrada; učešće u otkupu, pretplati, razmeni i obradi građe; prikupljanje podataka za referalne i druge baze podataka; upis programa, unošenje ispravki, kontrola gotovih informacija i izrada informativnih publikacija, rad s korisnicima; kontroliše rad spoljnih saradnika vezano za Folklorni ansambl koji posluje u okviru biblioteke (koreograf); organizuje nastupe Folklornog ansambla, gostovanja drugih KUD-ova na manifestacijama čiji je organizator biblioteka i vrši prijem gostiju; vrši i druge poslove po nalogu upravnika.

USLOVI: viša stručna sprema, VI stepen svih struka; položen stručni ispit za višeg knjižničara; najmanje jedna godina radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS” br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020). Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na poslovima bibliotečkog višeg knjižničara, položen stručni ispit za višeg knjižničara, poznavanje i upotreba opreme Cobiss3 programa (preuzimanje zapisa i fonda i Katalogizacija), iskustvo u obradi bibliotečkog fonda, iskustvo u organizaciji i vođenju KUD-a, poznavanje rada na računaru i mišljenje komisije o znanjima i veštinama kandidata. Proveru znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavljanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

OSTALO: Opšti uslovi za oglašeno radno mesto: prijava na konkurs može se podneti na adresu Narodna biblioteka „Veljko Dugošević”, Cara Lazara 1, 12223 Golubac sa naznakom: „Za javni konkurs“. Rok za prijavljivanje i podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs, ukoliko je imao radnog iskustva. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja. Uz prijavu na konkurs učesnik dostavlja i sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi za radno mesto na koje konkuriše, dokaz o radnom iskustvu, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, uverenje da protiv kandidata nije pokretnuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan kaznom zatvora duže od 6 meseci (ne starije od 6 meseci) i lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obaveštavani telefonom ili na drugi pogodan način. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marija Živanović Ilić, v. d. upravnika Narodne biblioteke „Veljko Dugošević” Golubac, kontakt telefon: 012/678-136 i 062/310-003. Ovaj oglas objavljuje se u publikaciji „Poslovi”, na oglasnoj tabli Narodne biblioteke „Veljko Dugošević” Golubac i na veb-stranici Narodne biblioteke „Veljko Dugošević” Golubac: www.bibliotekagolubac.rs.

PRIJEM NOVIH ČLANOVA
Zatvori

Prijem novih članova

Folklorni ansambl Narodne biblioteke „Veljko Dugošević“ Golubac vrši upis novih članova. Probe se održavaju u sali bioskopa u Golupcu, utorkom i četvrtkom od 17:30 časova. Postanite deo tradicije i čuvari narodnih običaja.

PRETHODNI DOGAĐAJI

NOVI NASLOVI

Zatvori

Mirjana Bobić Mojsilović – Gospodin pogrešni

Gospodin Pogrešni Mirjane Bobić Mojsilović roman je o slikaru, narcisu, ljubavnicama, o slikama, umetnosti, čudnom prijateljstvu. O sebičnosti. O strahu od ljubavi, strahu od vezivanja i strahu od smrti. Slike nagih žena na izložbi u Beogradu otvaraju riznicu priča o erosu i tanatosu, o promašenim ljubavima i jednom uspešnom i usamljenom životu umetnika koji je voleo svoja dela više od svojih muza.

Zatvori

Klara Uson – Hrabrost

Uspešna direktorka bankarske filijale kojoj je posao uvek važniji od porodice.

Mladi vojnik koji je odlučio da napusti vojnu karijeru kako bi se sasvim posvetio mirnoj revoluciji protiv španske monarhije 1930. godine.

Sveštenik fanatik koji pokrštava Srbe u koncentracionom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata...

Svi oni se nalaze u situacijama u kojima moraju da rizikuju i testiraju svoju hrabrost zarad onoga što je za njih najveća vrednost: novac, revolucija, vera.

Događaji iz jezive prošlosti i prevrtljive sadašnjosti prepliću se na zaprepašćenje čitalaca u ovom intrigantnom romanu o složenosti ljudske prirode i njenoj protivrečnosti. Klara Uson je jedan od najinteresantnijih i najoriginalnijih glasova savremene evropske proze, a njena priča inspirisana istorijskim događajima držati će vas u neizvesnosti do kraja.

Zatvori

Lusinda Rajli – Mesečeva sestra

Mesečeva sestra vas vodi kroz veličanstvene škotske visove i ciganske pećine Granade neposredno pred Španski građanski rat, dok prepliće priče dve žene koje tragaju za svojom sudbinom, rizikujući da izgube priliku za ljubav.

Tigi D’Aplijez provodi dane uživajući u izvornoj lepoti škotskih visova i baveći se poslom koji voli – u prihvatilištu za jelene. Ali prihvatilište je moralo da bude zatvoreno pa joj je ponuđen posao konsultanta za divlje životinje na ogromnom i izolovanom imanju neuhvatljivog lorda koji ima problema, Čarlija Keinarda. Nije ni slutila da će joj taj premeštaj nepovratno promeniti budućnost, i dovesti je u situaciju da se suoči sa svojom prošlošću.

Na imanju upoznaje Čilija, Ciganina koji je pobegao iz Španije sedamdeset godina ranije. On joj otkriva da ona poseduje šesto čulo, koje je nasledila od svojih pretkinja, i da je davno prorečeno da će on biti taj koji će je poslati kući...

Godine 1912, u siromašnoj ciganskoj zajednici van gradskih zidina Granade, rodila se Lusija Amaja Albajsin. Bilo joj je suđeno da postane najveća flamenko igračica svoje generacije. Dok se senka građanskog rata nadvija nad Španijom, ostatak njene porodice je pogodila tragedija. Pošto se nalaze u Madridu, Lusija i njena plesna trupa prisiljeni su da beže i spasu goli život. Na tom putu prelaze okean i stižu u Njujork, davnašnji Lusijin san. Međutim, da bi sledila svoj san, ona mora da izabere između strasti prema karijeri i ljubavi prema čoveku svog života.

Zatvori

Kolombani Letisija – Pletenica

Tri žene, tri života, tri kontinenta. Ista žeđ za slobodom.

Indija. Smita je pripada kasti nedodirljivih. Ona mašta da se njena ćerka izdigne iz bede i pohađa školu.

Sicilija.Đulija radi u očevoj radionici. Kad on doživi saobraćajnu nesreću, ona otkriva da je porodična firma propala.

Kanada. Sara, ugledna advokatica, treba da bude unapređena u partnera u kancelariji, ali saznaje da je teško bolesna.

Smita, Đulija i Sara, koje i ne znaju da ih povezuje ono najličnije što imaju, ne prihvataju sudbinu koja im je namenjena i odlučuju da se bore. Njihove priče odišu humanošću i pletu živote ispunjene nadom i solidarnošću.

Zatvori

Ketrin Makdermot – Srodne duše

Ljubav, umetnost i ledene katakombe velegrada.

Tereza beži iz Amerike od svog nasilnog dečka Aleksa u Pariz da bi se posvetila umetničkoj karijeri o kojoj je sanjala. Sama i veoma suzdržana u kontaktu s muškarcima, ona postepeno stiče krug prijatelja i počinje da se uklapa u novo okruženje. Preko dana turiste vodi po muzejima i upoznaje ih sa umetničkim delima, a kada nije na poslu, slika u dvorištu hotela gde je odsela.

Zgodni, saosećajni i hrabri mladi Francuz Serž, koji radi na recepciji hotela, polako osvaja njeno poverenje. Očaran lepom Terezom još pri prvom susretu, pomaže joj na svakom koraku, upoznaje je sa čarima Pariza i obećava da će je zaštititi od Aleksa ako se ovaj pojavi. I sam naklonjen umetnosti on ženi koja mu je prirasla srcu otkriva čitav skriveni umetnički svet ovog velegrada.

Tereza shvata da se polako zaljubljuje u mladog Francuza, koji je po svemu njena srodna duša, međutim, Aleks joj ulazi u trag. Idila se pretvara u košmar, koji će svoj vrhunac imati u katakombama ispod grada svetlosti. Ljubavni roman ispunjen umetnošću, napet kao triler, do samog kraja drži vas u neizvesnosti.

Zatvori

Ed Makdonald – Crno krilo

Prva knjiga iz serijala Vranino obeležje.

Nadu, razum, ljudskost: Jad ih je sve odneo.

Kapetan Galharou se pomirio s tim da će do kraja života juriti dezertere, izbegavati stvorenja koja vrebaju u Jadu, slušati tužno zavijanje rascepljenog neba i pijančiti dok se ne obeznani. Međutim, tetovaža vrane na njegovoj ruci oživljava ga i šalje na opasan zadatak. Jedna Tkalja fozgenske svetlosti otkrila je nedoslednosti u Redu eterskih inženjera zbog kojih je budućnost Dometa ugrožena. Samo ona može da protumači drevne formule što kriju tajnu jedinog oružja koje može uništiti Duboke kraljeve. Dodžarsko kraljevstvo se ponovo diglo na noge i horde osakaćenih ratnika spremaju napad na valengradske zidine...

Roman Crno krilo Eda Makdonalda jeste mračna fantazija o odbrojanim danima jednog naroda. Ljudi se udružuju s vračevima, bore protiv čarobnjaka, kao i protiv izdajnika u sopstvenim redovima. Neobična stvorenja tame im povremeno pomažu, ali ta pomoć ima visoku cenu. Uprkos tome, glavni junak pokušava da se iskupi za davne greške iako je svestan da je verovatno prekasno za sve. Vrana širi crna krila već na prvoj stranici i uvlači čitaoca u nestvaran svet vradžbina, borbi i pohlepe, ali i izuzetne lepote, tananosti i hrabrosti, svet kojem je nemoguće odoleti.

Zatvori

Amanda Kvik – Devojka s tajnom

Neprikosnovena kraljica istorijske romanse Amanda Kvik vraća čitaoce u vreme kada su glamur i zavođenje krili tajne i greh.

Zatvori

Džordžo Mojes – Zauvek moj dragi

Nastavak bestselera Dok nisam srela tebe i Posle tebe.

Uvek jednom nogom na nekom drugom mestu. Nikada zaista srećna. Gde god da si, ona jedna polovina doziva drugu.

Luiza Klark zna mnogo toga... Zna koliko je kilometara deli od Sema, njene ljubavi koja je ostala u Londonu. Zna da je Leonard Gopnik, njen poslodavac, sjajna osoba, ali i da njegova prelepa žena Agnes krije tajnu. Kao njena asistentkinja, Lu zna da mora da udovolji svim njenim hirovima i silnim promenama raspoloženja i izvuče najviše što može iz tog glamuroznog sveta koji je toliko daleko od onog koji je ostavila za sobom.

Ipak, ne zna da će upoznati muškarca koji će uneti još više nemira u njen život pun neizvesnosti. Jer on je neverovatno podseća na nekoga ko joj je u prošlosti slomio srce. A kada se kockice slože, moraće da se zapita: Ko sam ja? I kako da poslušam srce koje živi na dva mesta?

Zatvori

Tereza Revaj – Život je kratak kao san

Rim, 1936. godine. Alisa Kliford, dopisnica Njujork herald tribjuna, svedoči Musolinijevom trijumfalnom povratku u Rim po osvajanju Abisinije. Upušta se u vezu sa Don Umbertom Ludovičijem, diplomatom bliskim fašističkoj vlasti i oženjenim porodičnim čovekom, ali žeđ za slobodom ne dopušta joj da podlegne zovu diktature.

Dok otkriva zavere o kojima se šuška po hodnicima Vatikana i okrvavljenim ulicama Berlina, privlačnost koju oseća ka nemačkom novinaru problematične prošlosti izvlači na površinu davno zaboravljene bolne uspomene. Iako se ova avanturistkinja nikada ne odriče svojih modernih shvatanja, svaka sloboda ima svoju cenu. Dokle će moći da ostane verna sebi?

Od rimskih palata do aleksandrijskog Korniša, od planina Etiopije do ravnica Kastilje, Tereza Revaj nam nudi nezaboravan portret žene za koju je život kratak kao san.

Zatvori

Stiven King – Uspavane Lepotice

SAMO SE USUDITE DA IH PROBUDITE...

U budućnosti koja je toliko stvarna i bliska, da može biti čak i sadašnjost, nešto se čudno dešava ženama širom sveta. Padaju kao žrtve uspavljujućeg virusa, koji ih obavija opnom od gaze, sličnom čauri. Ako se probude, ako neko iscepa gazu, one pobesne.
Virus se širi ženskim zatvorom u Dulingu, gradiću u Zapadnoj Virdžiniji. Pogađa sve zatvorenice izuzev jedne: zagonetne Ivi, koja kao da je imuna na blagoslov ili kletvu ove bolesti. Da li je Ivi samo neka medicinska anomalija koju treba izučavati ili je zapravo demon koga treba ubiti?
Vođeni primalnim instinktima, napušteni muškarci okreću se jedni protiv drugih, dok se gradski šerif Lila Norkros bori da ostane budna i reši misteriju.
Ali vreme prolazi. Žene iz Dulinga samo što nisu otvorile oči u sasvim novom svetu...

Zatvori

Arijel Ložon – Romanova

Ako vam kažem šta se desilo te noći u Jekaterinburgu, moraću da raspletem pamćenje – sva njegova zamršena klupka – i spustim vam ga na dlan. Biće to i dar i prokletstvo. Priznanje koje mi možda nikada nećete oprostiti. Jeste li spremni na to? Možete li da primite na dlan ovu istinu i ne zdrobite je kao svi ostali? Ali i vi ste se, kao i mnogi drugi tokom godina, sigurno pitali:
Jesam li ja zaista Anastasija Romanova? Voljena kćerka? Obožavana ikona? Ruska velika kneginja?
Ili sam prevarant? Varalica? Lažov? Kradljivica tuđeg nasleđa?
Na vama je da odlučite, naravno. Nebrojeni su već izrekli svoju presudu. Sada je na vas red.

Zatvori

Džozi Silver – Jednog dana u decembru

Dvoje ljudi. Deset prilika. Jedna nezaboravna ljubavna priča.

Lori je prilično sigurna da ljubav na prvi pogled postoji samo u filmovima. Ali onda, jednog snežnog decembarskog dana, kroz zamagljen prozor autobusa ugleda čoveka za kog istog trenutka zna da je onaj pravi. Pogledi im se sreću, nastupa trenutak čiste magije… a onda je autobus odvozi dalje.
Ubeđena da im je suđeno da se opet sretnu, ona ga cele godine uzalud traži na ulicama, po autobuskim stajalištima i kafićima. I baš kada se pomirila sa tim da ga više nikada neće videti, njena najbolja drugarica upoznaje je sa svojim novim momkom Džekom. Lori ne može da veruje svojim očima: to je on, muškarac za kojim je mesecima čeznula.
Slomljenog srca, odlučuje da zaboravi i njega i onaj čarobni prvi susret, i nastavi dalje sa svojim životom. Ali zakone ljubavi ponekad je teško shvatiti, a sudbina prati neobjašnjive smernice da bi nas dovela do srećnog kraja.

Zatvori

Robin Šarma – Budni u pet

Pre dvadeset godina, legendarni stručnjak za liderstvo i elitni performans Robin Šarma predstavio je koncept Budni u pet (i vaš je čitav svet), zasnovan na revolucionarnoj jutarnjoj rutini koja je pomogla njegovim klijentima da povećaju produktivnost, poboljšaju zdravstveno stanje i sačuvaju smirenost u ovom našem previše komplikovanom svetu.
Nakon četiri godine predanog rada na rukopisu, pred vama je knjiga koja će vam izmeniti život i koja će vam otkriti da je navika ustajanja rano ujutru mnogima pomogla da ostvare izvanredne rezultate i istovremeno budu srećni i ispunjeni, i osećaju se korisnije.
Kroz čarobnu i zabavnu priču o tome kako dva neznanca u nevolji upoznaju ekscentričnog tajkuna koji im postaje tajni mentor, ova knjiga otkriće vam:

    - Kako izvanredni geniji, poslovni titani i najmudriji ljudi na svetu počinju jutro da bi postigli izvanredna dostignuća.
    - Malo poznatu formulu koju možete da upotrebite da biste se probudili inspirisani, fokusirani i preplavljeni željom da izvučete najviše što možete iz tog dana.
    - Detaljan metod kojim ćete sačuvati najmirnije sate pre izlaska sunca da biste imali vremena da vežbate, resetujete se i radite na ličnom razvoju.
    - Vežbe zasnovane na neuronauci koje će vam dokazano pomoći da ustanete lako dok mnogi drugi spavaju: dobićete dragoceno vreme da razmišljate i izrazite svoju kreativnost, ali i da započnete dan mirno umesto da jurite.
    - Insajdersku taktiku kojom ćete odbraniti talente, veštine i snove od digitalnih ometanja i drugih vrsta odvlačenja pažnje, kako biste uživali u bogatstvu, učinku i veličanstvenom uticaju na svet.

KONTAKT

Telefon: 012/678-136

Cara Lazara 1, Golubac, RS

Elektronska pošta: biblioteka.golubac@gmail.com

NBS Opština Golubac
Idi na vrh