ПОЧЕТНА СТРАНА ГАЛЕРИЈА
X

Питајте библиотекара

Уколико имате неко питање, пошаљите поруку.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.

Годишња набавкапреузми ПДФ!

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2021

Набавка и монтажа канцеларисјког намештаја:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/32811

Јавни позив 1преузми ПДФ!

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2021

Набавка рачунарске опреме:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/33263

Јавни позив 2преузми ПДФ!

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2021

Набавка и монтажа полица за књиге:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/33341

Јавни позив 3преузми ПДФ!

ГОДИШЊИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020.

Годишња набавкапреузми ПДФ!

План јавних набавки за 2019. годину (12.03.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=142802

Измена и допуна плана јавне набавке за 2019. годину 1-2019 (23.05.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=144507&pidp=142802

ЈАВНА НАБАВКА БР.1 1/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр. 1/2019:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2350131&idp=2350089&vz=2

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку -Изнајмљивање филмова за потребе приказивања на Голубачком фестивалу историјског филма "Испод површине" ЈН бр.1/2019:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2350178&idp=2350089&vz=2

Одлука о додели уговора (04.06.2019.):http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2363986&idp=2350089&vz=2

Обавештење о закљученом уговору (06.06.2019.године): http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2366451&idp=2350089&vz=2

ЈАВНА НАБАВКА БР.2/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр. 2/2019: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2395048&idp=2395039&vz=2

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН Услуге - извођење концерта музичке групе "Рибља чорба", ЈН бр. 2/2019: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2395054&idp=2395039&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2410614&idp=2395039&vz=2

Обавештење о закљученом уговору, ЈН 2/2019:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2434345&idp=2395039&vz=2

Иди на врх